se.masunt.com

Överlämna företagsnyckel till medarbetare – se till att dina medarbetare får tillträde till företaget eller näringsverksamheten med hjälp av masunt Key Safe plus-nyckelskåp

Avdelningschefer på större företag och chefer i näringsverksamheter ställs ofta inför samma problem: Hur gör vi så att viktiga nycklar kan överlämnas till vissa medarbetare utan att personalen finns på plats? Hur gör vi så att medarbetarna får tillgång till företaget utanför våra öppettider och enskilda lokaler kan användas?

Vi har nu tagit fram en innovativ lösning för nyckelöverlämning till medarbetare: masunt Key Safe plus-nyckelskåp med tilldelning av internetkod.

masunt Key safe plus Schluesseltresor masunt Key Safe plus-nyckelskåp för säker överlämning av företagsnycklar till medarbetare

masunt-nyckelskåp har tagits fram för säker överlämning av nycklar och överlämning utanför öppettider till medarbetare och servicetekniker.

Nyckelboxen kan användas i två olika lägen:

 1. Manuell inmatning av kod på enheten: praktiskt och effektivt för alla medarbetare på företaget som ansvarar för nyckelhantering och överlämning av nycklar.
 2. Modern onlinekodfunktion som genererar koder hemifrån, när medarbetaren är på väg till arbetet, snabbt och oavsett plats till medarbetare för åtkomst till företagsnycklar.

Video: „The masunt Key Safe“

References

masunt Key Safe plus-nyckelskåp: Lösningen för överlämning av företagsnycklar, bilnycklar, nycklar till servicelokaler och KeyCards.

Tekniska data i översikt:

 • Tre krokar till nyckelöverlämning till flera medarbetare eller till olika dörrar.
 • Fack, till t.ex. KeyCards och meddelanden till medarbetare
 • Nyckelskåp av högvärdigt V2A- eller V4A-rostfritt stål
 • Utomhusbruk: Lämplig för utomhusbruk
 • Modern onlinekodstilldelning: för bekväm elektronisk fjärrstyrd nyckelöverlämning
 • Kod kan också tilldelas direkt på enheten
 • Ström-, radio eller internetförbindelse krävs inte: Den elektroniska nyckelboxen drivs med batterier
 • Varningslampor för svag batteriladdning kan väljas till
 • Mått på masunt Key Safe plus-nyckelskåp
  Key Safe plus-nyckelskåp 1-fack: 179 (H)/138 (B)/89 (D) mm; vikt ca 1,8 kg
  Key Safe plus-nyckelskåp 4-fack: 348 (H)/266 (B)/87 (D) mm; vikt ca 7 kg
  Invändiga mått på varje fack: 130 (H) x 103 (B) x 54 (D) mm upptill – 118 (H) x 67 (B) x 54 (D) mm nedtill

Använd vår lösning på nyckelhantering och gör dina arbetsprocesser effektivare

Är ni i behov av en mer omfattande lösning för nyckelöverlämning på ert företag? masunt Key Safe plus-nyckelskåp kan också beställas som variant med 4 fack.